Ez a weboldal sütiket használ a felhasználói élmény javítása érdekében. A weboldalunk használatával Ön hozzájárul az összes süti használatához, a Cookie szabályzatunknak megfelelően.

Elállási/felmondási jog

Ön a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő így attól a naptól számított 14 naptári nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát, tartós adathordozón köteles eljuttatni Cégünknek. (postán: Tímár Autó, 1134 Budapest Tüzér utca 43. vagy elektronikus úton küldött levél útján: shop.timarauto@gmail.com. Ebből a célból felhasználhatja e dokumentum végén található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát tartós adathordozón (pl.: postai levél, e-mail). Ha Ön eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített, szóban forgó ellenszolgáltatást, a szállítási költségek kivételével. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Elállási/Felmondási nyilatkozat (csak a fogyasztói szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett: Tímár Autó, 1134 Budapest Tüzér utca 43. E-mail: shop.timarauto@gmail.com - Tel.: +36 20 859 66 22

Elállási/Felmondási nyilatkozat

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Vevői számla száma:

Fogyasztó neve:

Fogyasztó címe:

Fogyasztó elérhetősége:

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

Termék/ek cikkszáma megnevezése:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): ...

A Fogyasztó által visszaküldött terméknek minden kiegészítőjével együtt, eredeti csomagolásban kell beérkezni cégünk telephelyére az ÁSZF-ben meghatározott időn belül. E dokumentumot kérjük kitöltve juttassa vissza a termékkel és a vevői számla másolatával együtt!

Árukereső.hu Árukereső.hu
Árukereső.hu